Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach liczy 47 członków: 33 członków pracujących i 14 członków emerytów.
Spółdzielnia jest firmą rolniczą. Dochód budowany jest z wpływów ze sprzedaży mleka, żywca wołowego, zbóż, rzepaku, buraków cukrowych a także ze sprzedaży tytoniu i owoców w dziale ogrodniczym.

Władze RSP:

Obecny skład Zarządu:

  • Adam Brandt - Prezes
  • Bartłomiej Lemański - Członek
  • Dariusz Kaszyński - Członek
  • Janusz Nowak - Członek
  • Beata Promińska - Członek

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:

  • Arkadiusz Trępała - przewodniczący
  • Mariusz Maliszewski – członek
  • Marek Grosman – członek