Skład komisji rewizyjnej:

Arkadiusz Trępała – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Aniela Kotlarska – Członek Komisji Rewizyjnej

Jarosław Trempała – Członek Komisji Rewizyjnej