Historia Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadkach rozpoczyna się 3 stycznia 1951r. W tym właśnie dniu grupa 21 osób utworzyła Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczą „Przyjaźń” – Rolniczy Zespół Spółdzielczy. W grupie założycieli znaleźli się:

Leszek Barancewicz, Jan Szulczyński, Jan Kozłowski, Wojciech Lutomski, Dominik Drzewiecki, Wawrzyniec Karolczyk, Andrzej Kaszyński, Franciszek Gut, Jan Marszałek, Kazimierz Czepul, Stanisław Michałek, Franciszek Toporowicz, Bolesław Pocztowski, Antoni Tamas, Stanisław Witkowski, Marian Białecki, Stanisław Trzaskawka, Jan Końca, Karol Serwiński, Kazimiera Sapiechowska oraz Franciszek Grzybowski.

Pierwszym Przewodniczącym wybrano Wawrzyńca Karolczyka, zaś w skład zarządu wchodzili:

Wawrzyniec Karolczyk – Przewodniczący
Leszek Barancewicz – Członek
Stanisław Michałek – Członek
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Dominik Drzewicki

Spółdzielnia powstała wskutek akcji „rozkułaczania wsi” i tworzenia wzorcowej socjalistycznej społeczności wiejskiej. Początki były trudne. Wstępujący do Spółdzielni wnieśli 173 ha ziemi, trochę inwentarza i drobnego sprzętu rolniczego, a także:
- 4 obory
- 2 stajnie
- 1 chlewnię
- 5 stodół
- 5 spichrzy.

Tak zaczynała się nasza 60-letnia historia.

Prawdziwy rozwój naszej Spółdzielni nastąpił w latach 60-tych. Przewodniczącym został Leszek Barancewicz i to z jego inicjatywy rozpoczęła się budowa zrębów dzisiejszej RSP. W latach 1953-1960 oddano osiedle domków jednorodzinnych – to były pierwsze mieszkania dla rodzin spółdzielczych. Również w tym czasie wybudowano 3 bloki mieszkalne na 36 rodzin. Poprawiło to znacznie warunki bytowe członków. W 10 rocznicę powstania Spółdzielni oddano dla społeczności wiejskiej Dom Kultury – dzisiejszy budynek Restauracji „Rarytas”. Inwestowano również w produkcję; powstały obiekty hodowlane: - obora na 340 sztuk bydła, a także 6 szklarni z budynkiem magazynowo-mieszkalnym w ogrodnictwie. W tych latach wybudowana została również Przetwórnia Owocowo-warzywna. O Sadkach było już wtedy głośno. Rolnicza Spółdzielnia w Sadkach była na łamach gazet, mówiono o nas w radio. Zaczęły przyjeżdżać do nas delegacje z kraju i za granicy. Gościli u nas prominenci oraz zespoły artystyczne z kraju i za granicy. W nowobudowanym Domu Kultury kwitło życie kulturalne i towarzyskie. W tych latach zawiązana została wieloletnia współpraca ze Spółdzielnią z Rossli z NRD. Pozwoliło to na wielokrotne wyjazdy naszych członków na wycieczki do NRD, a także naszych dzieci na zagraniczne wakacje.

Liczba członków i powierzchnia gruntów rolnych RSP Sadki na przestrzeni 60 lat:

Rok liczba członków Powierzchnia gruntów [ha]
1951 20 173
1953 21 1216
1963 97 1052
1973 133 1148
1983 189 1125
1993 61 1102
1995 135 1095
1998 118 1006
2000 62 1001
2010 56 953

Przyszły jednak lata trudne. Trzeba było spłacać kredyty. Spółdzielni groził upadek. Uzdrowienie sytuacji gospodarczej w Spółdzielni powierzono Henrykowi Powalskiemu. W tym to czasie została sprzedana Przetwórnia Owocowo-Warzywna. W tych latach nastąpił rozwój produkcji polowej i hodowlanej. Osiągano coraz wyższe plony zbóż, rzepaku, buraków cukrowych. Powstała tuczarnia na 600 sztuk świń i ferma macior. W podwórzu wybudowany został jałownik na 500 sztuk obsady zwierząt. W Spółdzielni trzymano 1400 sztuk bydła. Z tamtego okresu jest właśnie najwięcej dyplomów i pucharów za osiągnięcia produkcyjne. Wybudowano też szereg mieszkań dla członków: 1 blok 10-rodzinny oraz 7 budynków dwurodzinnych przy ulicy Wyrzyskiej i Spółdzielców.

Lata 80-te i 90-te to lata trudnej, wydajnej pracy. Zaczął działać rachunek ekonomiczny. Były to również lata trudne dla całego polskiego rolnictwa. W naszej Spółdzielni wprowadzono nowe technologie produkcji, rozwinięto produkcję owczarską, uprawiano cebulę, sadzono nowe kwatery sadu, porzeczek i truskawek. Zawsze w Spółdzielni działała Brygada Remontowo-Budowlana. Wykonywała ona wszystkie budowy własne, a w ramach wolnych mocy przerobowych wykonywała prace na rzecz środowiska w gminie i okolicy. Właśnie dzięki pracy Brygady Budowlanej powstało szereg budynków mieszkalnych dla członków RSP. Powstało zaplecze socjalne ze stołówką, szereg budynków gospodarczych, inwentarskich i warsztatowych. Po roku 90-tym przyszły trudne lata – zmiany ustroju politycznego i gospodarczego Polski. Wiele Spółdzielni nie przetrwało tego okresu próby. Spółdzielnia w Sadkach przetrwała i kontynuuje dalszy rozwój. Jest obecnie jednym z największych pracodawców w Sadkach. Zatrudnionych jest obecnie 56 członków i domowników, a przy pracach sezonowych dodatkowo około 30 osób.

Dzisiejsza RSP jest na pewno inna niż ta historyczna. Prowadzona jest nowoczesna gospodarka rolnicza. Na polach i podwórzu pojawiły się nowoczesne ciągniki, kombajny i inne maszyny rolnicze. Osiągane są wysokie plony zbóż, buraków cukrowych i rzepaku. W nowoczesnej hali udojowej prowadzi się udój mleka od 250 krów. Spółdzielnia bierze aktywny udział w wystawach rolniczych i pokazach i zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zajmuje też wysokie miejsca w rankingach najlepszych gospodarstw rolnych.